Učenici edukuju vršnjake

U školama Srednjobosanskog kantona počele su radionice vršnjačke edukacije čiji je krajnji cilj da vršnjaci utiču na svoj drugare i na kraju im prenesu stečena znanja. Radionice realizuje NVO Genesis Project pod pokroviteljstvom njemačkih fondacija Schüler Helfen Leben i Robert Bosch, u okviru projekta “Mostovi povjerenja i saradnje”.

U školama je formirano osam grupa vršnjačkih edukatora sa ukupno 186 učenika. Edukatori će učestvovati na radionicama sve do kraja aprila iduće godine, kada se očekuje da će biti dovoljno osnaženi edukovani da samostalno (ili u parovima) stanu pred svoja odjeljenja i na svoje drugare iz razreda prenesu iskustva i znanja.

S obzirom na to da su edukator i učesnici vršnjaci te da imaju ista ili slična interesovanja, to uveliko pomaže edukatoru da ga učesnici ne vide kao nekoga ko je došao da „pametuje“, već kao osobu koja se susreće sa sličnim problemima i koja sve to razumije. Činjenica da generacijske barijere nema olakšava komunikaciju. Moguće je da se lakše priča o temama o kojima se inače možda ne bi ni pričalo, pa se, upravo imajući u vidu sve ove prednosti, NVO „Genesis Project“ odlučio na takav način rada sa učenicima.

Vršnjaci u velikoj mjeri utječu jedni na druge. Grupa vršnjaka može značajno da utiče na to koje će ponašanje, vrijednosti ili stavove usvojiti određena osoba. Isto vrijedi i za rizično ponašanje. Ova edukacija koristi taj uticaj na pozitivan način.

Projekat “Mostovi povjerenja i saradnje” se realizuje tokom školske 2017/2018. godine i školske 2018/2019. godine, u sljedećim opštinama Srednjobosanskog kantona: Bugojno, Gromiljak, Kiseljak, Busovača, Vitez, Fojnica i Jajce uz odobrenje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa/Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta Srednjobosanskog kantona / kantona Središnja Bosna.